22 юли 2007

Отворена свързаност

Гугъл обявиха, че искат Федералната комисия по съобщенията да проведе търг за 700 мегахерцовия спектър с условие притежателят на лиценза да осигури свободен достъп на всички потребители и компании. Конкретно трябва да се спазват 4 правила:

  • Отворен достъп на приложения;
  • Отворен достъп на устройства;
  • Отворени услуги, т.е. достъп на трети доставчици до част от спектъра без оглед на продукта, който предлагат;
  • Отворени мрежи, т.е. стандартна възможност са свързване за всички останали доставчици на свързаност.
The Register коментират, че намеренията на комисията са в синхрон с първите две (защита на потребителите), но не и с последните две (защита на конкурентните компании и доставчиците на услуги и съдържание).

Няма коментари: